Kako registrovati udruženje građana?

Udruženje građana

Udruženje građana je neprofitna nevladina organizacija osnovana u cilju ostvarivanja ciljeva njenih osnivača (najmanje tri fizička ili pravna lica, od kojih najmanje jedno ima prebivalište ili sedište na teritoriji Republike Srbije), a u skladu s postupkom propisanaim Zakonom o udruženjima Srbije. Sam podatak da je najveći broj nevladinih organizacija u zemlji osnovan i funkcioniše u formi udruženja svedoči o prepoznatljivosti …

Budućnost osvetljenja dolazi sa LED sijalicama

LED sijalica, slika: https://www.pexels.com

Iako su osmišljene pre pola veka, prošlo je manje od jedne decenije kako se u javnosti zapazio i počeo razvijati potencijal LED sijalica, koje bez svake sumnje predstavljaju budućnost rasvete. One su ekološke, ne oštećuju okolinu i zdravlje ljudi, predstavljaju bolji izbor za rasvetu od standarnih sijalica jer traju i po deset godina, tako da su i izuzetno ekonomične – …