Video nadzor na poslu i da li postoje ograničenja

Znate li do koje granice sme da ide poslodavac, a da ne naruši privatnost svog zaposlenog kada je video nadzor u pitanju? Gde se prekida interes poslodavca i gde se narušava privatnost radnika?

Granica je vrlo dikutabilna, a često nije jasno definisano dokle video nadzor na poslu sme da zadire u intimu radnika, jer kod nas još uvek zakonom ova oblast nije sređena. Ako se pogladaju zakoni Evropske unije sa čijim zakonima bi naša zemlja trebalo da se uskladi, onda nema opradvdanja zašto se baš sve prostorije i da li se sve prostorije posmatraju i moraju li svi delovii firme da imaju video nadzor.

(Ne)Zakonit video nadzor

Hajde najpre da definišemo video nadzor. On predstavlja sistem uređaja koji prati ili snima slike kako bi se obradom podataka dobile informacije o određenim licima, pri čemu se uglavnom dovodi u pitanje privatnost lica koje se prati, a često se ugrožavaju i druga osnovna prava lica koja su pod video nadzorom.

Ako se na primer uzmu dve prostorije u firmi, hodnik i kancelarija, koja od njih bi trebalo, a koja ne bi smela da bude pod video nadzorom? Hodnik je jedno, a kancelarija drugo, tako da za hodnik je normalna pojava da postoji video nadzor, dok se u kancelariji u kojoj rade zaposleni postavlja pitanje ukojim situacija bi kanceariju trebalo nadgledati. Ako se u kancelariji nalazi imovina firme koje je izuzetno vredna i koja mora stalno da bude pod kontrolom, onda je u redu da se prati ko u tu prostoriju dolazi, a ko odlazi kako bi se predupredile moguće štete.

Kada se proceni da je rizik veliki, u takvim situacijama je moguće posmatrati određenu prostoriju i bez pristanka zaposlenih, ali bi sistem uređaja za praćenje morao da zadovoljava tehničke standarde i da ispunjava sve zakonske norme. Takođe, zakonski video nadzor podrazumeva situacije u kojima se vodi računa o nadzoru zdravlja zaposlenih, ali i kada želi da se zaštiti proizvodnja ili kada se želi da se uspostavi efikasno vođenje jedne organizacije.

Treba napomenuti da je video nadzor nezakonit u situacijama kada se prate redovne aktivnosti i ponašenje radnika za vreme radnog vremena, jer se u pitanje dovodi privatnost radnika. Ugavnom na ovaj način poslodavac želi da izračuna koliko su njegovi zaposleni bili produktivni i da pod kontrolom drži radne aktivnosti, ali se u takvim situacijama sukobe interes poslodavca i privatnost radnika.

Treba li zaposleni da bude obavešten o video nadzoru?

Često se polemiše o tome da li kandidati koji konkurišu za posao odmah treba da budu obavešteni o video nadzoru i da je njihov pristanak potreban. Imajući u vidu da ne postoje jasne zakonske odredbe kojima se poslodavac obavezuje da svog budućeg zaposlenog obavesti o tome da u firmi postoji video nadzor.

A kada se povede u pitanje pristanak zaposlenog, odmah se pomisli na različit položaj koji imaju poslodavac i njegov radnik ili kandidat za posao. Nije čudno onda što se kandidati na razgovoru za posao nikada ne bude zbog video nadzora, jer znaju da im takav stav neće ići u prilog ako žele posao baš u toj firmi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *