Šta je zajedničko za sve najnovije vesti?


Najnovije vesti dana prate najaktuelnije događaje i dešavanja tokom kraćeg vremenskog perioda, najčešće u periodu od 24 časa. One čitaocima pružaju ključne informacije iz oblasti politike, ekonomije, hronike, društva, a malo ređe i zabave i sporta.

Ono što je zajedničko za najnovije vesti dana je aktuelnost i upečatljivost događaja kojima se bave. Neretko se dešava da se u novinskim redakcijama prekidaju već dobijeni zadaci i priče koje su uveliko započete, ne bi li se ispratile najnovije vesti dana koje dobijaju najveći prioritet u izveštavanju. To se najčešće dešava u slučaju kada se dogode neke prirodne katastrofe (požari, poplave, zemljotresi, cunami, olujno nevreme, odroni tla…), pad aviona, atentat ili pokušaj atentata na neku poznatu ličnost, kao i različiti politički događaji koji imaju velike uticaje na društvo, a takođe sa sobom nose i posledice koje dosežu daleko.

Da li su najnovije vesti kratkog veka?

Iako je pomenuto da su najnovije vesti dana aktuelne tokom samo 24 sata, u neretkom broju situacija se dešava da se popularnost teme, u zavisnosti od njene važnosti za celu naciju ili određene veće grupe ljudi, produžava i na duže periode – nekoliko dana, nedelju dana, čak i dve sedmice. Reakcija javnosti na određena dešavanja može u priličnoj meri uticati na čitanost neke najnovije vesti dana, pa se tako dešava da se određeni događaj posmatra iz razlitičith uglova i stanovišta. Na osnovu toga se vrši raslojavanje i razrađivanje jedne vesti iz koje proizilazi više pojedinačnih vesti koje se mogu baviti onime što je prethodilo samom događaju, pojedinačnim akterima priče, mogu se intervjuisati sagovornici ili obrađivati aspekti iste priče. U novinarstvu se ovakve vesti često nazivaju “follow up” pričama.

Sve dok je šira publika zainteresovana za određenu priču, ta priča će biti najzastupljenija na naslovnim stranicama kako štampanih izdanja, tako i novinskih portala i biće tretirana kao najnovije vesti dana. Kada u jednom trenutku interesovanje čitalaca neminovno počne da opada, što se može primetiti na osnovu drastično manjeg broja klikova na portalima, ta vest prestaje da zauzima najviše pozicije na naslovnicama i o njoj se ne piše istim intenzitetom. Njeno mesto zauzimaju neke aktuelnije vesti dana. 

Najnovije vesti obično izveštavaju uživo o određenom događaju

Format koji je specifičan i karakterističan za onlajn portale, a koji je izuzetno popularan među čitaocima, i koji prati samo najnovije vesti dana u realnom vremenu je takozvani blog. Njega možemo prepoznati po oznaci „uživo“ u naslovu same vesti. U okviru jednog bloga, u kom se vest redovno „osvežava“, možemo saznati najnovije podatke o razvoju jednog događaja u periodu od par sati, sa naglašenim tačnim vremenom kada je dodata svaka nova informacija. 

Možemo zaključiti da su najnovije vesti dana ključni deo novinarske profesije. Osim što čine srž štampanih izdanja, one su takođe i najčitanije na novinskim portalima i ukazuju nam da bitni događaji koji obično imaju uticaj na širu javnost uvek bivaju tretirani kao prioritetni u medijima. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *