Sve što treba da znate o abakusu i kako funkcioniše

Da li ste nekada koristili i da li znate šta je abakus? Abakus je računaljka koja je nastala nekoliko hiljada godina pre naše ere. Naime, iako se prvobitno verovalno da je abakus računaljka nastala na prostorima drevne Kine, pojedini zapisi pokazuju da je najraniji obluk koji je abakus računaljka imala nastao u Vavilonu. Prema pojedinim istorijskim tvrdnjama, stari Vavilonci su pronašli ovu spravu za računanje, a abakus je i danas i te kako prisutan širom sveta.

Abakus je danas računaljka za decu pomoću koje se dete uči osnovnim matematičkim operacijama. Nekada za abakus je važilo pravilo da je svi koriste, jer je jedino pomoćno sredstvo za sabiranje i oduzimanje, a danas je sve drugačije. Abakus računaljka dobila je ime po grčkoj reči abak koja je u prevodu značila table za računanje ili skraćeno računaljka. Iako se danas veruje da su je Kinezi izumeli, jedno je sigurno. Kina je mnogo doprinela razvoju ove sprave za izračinavanje aritmetičkih operacija, a abakus je na prostoru Kine počeo da se ravija u drugom veku pre naše ere. Upravo ova prava danas se može smatrati pretečom digitrona i modernih kalkulatora.

Računaljka za decu i odrasle

Nekada davno abakus je funkcionisao po principu 2/5. Naime, na prostoru Kine ovaj princip je podrazumevao da se dve kuglice nalaze u svakom redu na gornjem delu table, a u donjim redovima bilo je nanizano po pet kuglica. Razlog zbog kojeg je abakus imao ovakav rasored kuglica jeste upravo zbog brojnog sistema koji se tada prilagođavao i heksadecimalnom i decimalnom sistemu.

Abakus je danas računaljka za decu, a nekada abakus je služio za aritmetičke operacije ne samo sabiranja i oduzimanja, već i deljenja i množenja, pa se koristio i za kubni i kvadratni koren. Služio je kao pomoćno sredstvo na časovima matematike u svim kineskim osnovnim školama. Nekadašnji kineski abakus je imao pravougaoni okvir i kuglice su bile nanizane na žicu, a prvobitne kulice zapravo su bile od metala i imale su veličinu kamena raspoređene na štapove koji su bili pobodeni u zemlji ili su bile nanizane na paralelne žice.

Abakus je nekada bio kamena table predviđena za računanje ne samo prostih, već i složenih žica, a danas abakus je računaljka za decu.

Kako se koristi abakus računaljka?

Abakus je uglavnom nekada bio drveni. U početku kamenčići, a danas kuglice služe da označe određene vrednosti nekog broja zahvaljujući svom položaju. Iako je čovek stvaranjem abakusa računanje mnogo brže i jednostavnije išlo, svakako se ništa nije rešavalo mimo ljudi, jer abakus je morao čovek da koristi, a operacije se nisu same automatski rešavale, već je to činila ljudska svest.

Najpre se određuje početna cifra, zatim cifra koja koja joj se dodaje ili oduzima, a dobijeni rezultat se podešava kao nova suma za dalje operacije. Veoma jednostavno i lako se koristilo ovo pomoćno sredstvo za učenje, a danas ova računaljka za decu postaje ne samo sprava za rešavanje početnih matematičkih muka, već često posluži i za zabavi i igru u trenucima dokolice tokom rešavanja prvih matematičkih zadataka.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *