Šta je to AM kategorija ?

Pod AM – om podrazumevamo kategoriju dozvole za lake tricikle, mopede i lake četvorotočkaše koji ne ostvaruju brzinu veću od 45 km/h, kojima snaga ne prelazi 4kW i kojima snaga motora ne prelazi 50 kubika.

Kada se može polagati AM kategorija

Već sa petnaest godina kandidat stiče pravo na upis AM kategorije polaganja, a sa navršenih šesnaest godina stiče pravo da polaže praktični ispit, sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola. Ukoliko je lice koje se prijavljuje za upis maloletno obavezno je prisustvo jednog od roditelja prilikom upisa, radi poptpisivanja ugovora. Slušanje teoretskog dela kao i njegovo polaganje moguće je bez lekarskog uverenja, dok je za početak praktičnog dela lekarsko uverenje koje treba da glasi za AM kategoriju, neophodno. Pored lekarskog uverenja potrebno je proći i obuku iz prve pomoći, ali ukoliko već posedujete  vozačku dozvolu B kategorije priznaje vam se obuka iz Prve pomoći koju ste tad prošli. Lična karta je obavezna kako prilikom upisa u auto školu, tako i prilikom polaganja teorijskkog i praktičnog dela, i ono što je obaveza svakog kandidata jeste da uvek, tokom celog trajanja obuke sa sobom nosi važeću ličnu kartu. Ukoliko kanditad već poseduje vozačku dozvolu za odredjenu kategoriju neophodno je da priloži njenu fotokopiju prilikom upisa AM kategorije.

Koliko traje polaganje za AM kategoriju 

U zavisnosti od toga da li kandidat već poseduje ili ne vozačku dozvolu zavisi i dužina trajanja obuke. 

Ukoliko kandidat poseduje vozačku dozvolu B kategorije, obuka polaganja za AM kategoriju polaganja sastoji se od:

 • Sedam časova teorijske nastave
 • Polaganje testa
 • Sedam časova praktične obuke
 • Polaganje vožnje

Ukoliko kandidat ne poseduje vozačku dozvolu, obuka za AM kategoriju polaganja sastoji se od:

 • Četrdeset časova teorijske nastave
 • Polaganje testa
 • Sedam časova praktične obuke
 • Polaganje vožnje

Kakva je procedura za dobijanje AM kategorije u auto školi i koliko traje teorijska nastava za polaganje testova?

Teorijska nastava za polaganje testova sastoji se od slušanja, odnosno pohadjanja dvočastova u trajanju od 90 minuta (jedan čas – 45 minuta). Nakon što je odslušao teorijski deo, kandidat se prijavljuje za polaganje teorijsog ispita. Kad položi teorijski deo ispita, kandidat je dužan da izvadi lekarsko uverenje sa naznakom za AM kategoriju polaganja. Kada je izvadio lekarsko uverenje kandidat kreće sa praktičnom obukom. 

 AM kategorija – praktični deo

Praktični deo obuke  obavlja se kombinovano, na putu u naseljenom i manje naseljenom delu grada, i na saobraćajnom poligonu. Deo obuke koji se obavlja na saobraćajnom poligonu odvija se u četiri stavke:

 • Voznja po pravcu i zaustavljanje
 • Vožnja „Slalom“
 • Vožnja putanjom u obliku broja 8
 • Kočenje i zaustavljanje

Kada završi praktični deo obuke za AM kategoriju polaganja kandidat se prijavljuje za polaganje praktičnog ispita. Kandidat koji napuni šesnaest godina stiče pravo da polaže praktični deo ispita. Nakon što položi i praktični deo kandidat prvo dobija probnu vozačku dozvolu koja traje dve godine, ili do navršene 21 godine starosti. Probna vozačka dozvola znači odredjena ograničenja i obaveze, što ima veze sa poražavajućom statistikom saobaćajnih udesa upravo mladih vozača.

Praktični deo obuke kandidat mora da prodje na motociklu u vlasništvu auto škole, koji ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Cena polaganja za AM kategoriju uslovljena je time da li kandidat već poseduje vozačku dozvolu za neku drugu kategoriju i kreće se u rasponu od 20-60 000 dinara. Više o ceni i o uslovima za polaganje saznajte na sajtu auto skole Pvavlin cenovnik.

Najskuplja opcija svakako je voznja bez vozačke dozvole, jer je kazna za vožnju bez dozvole 15 dana zatvora, ili novčana kazna u iznosu od 100-120 000 dinara.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *