Šta je mapa uma?

Mapa uma je tehnika organizovanja i vođenja beleški koji omogućava da se stvori celoviti sadržaj ideja stvari koje učite. Tvorac je Toni Buzan, koji od studentskih dana pokazivao interesovanje za psihologiju i tehniku učenja, i funkniconisanje ljudskog mozga. Što je šezdesetih godina prošlog veka rezulitarlo osmišljavanjem univerzalne alatke za razmišljanje, ili popularno poznato pod imenom mapa uma. U nastavku deksta pročitajte šta su mape uma i kako se koriste.

Kako se koriste mape uma

Kada krećete sa učenjem uz pomoć mape uma, prvo od čega krećete je centar mape koji predstavlja ključnu stavku ideje u učenju i koji treba da Vas podstakne u temama koje obrađujete. Uvek koristite više sliku nego reč kada kreće od svoje ključne stavke u mapi odnosno centra, jer slike imaju veću moć u pokretanju asocijacija tako pojačavate kreativno mišljenje i pamćenje. Uz pomoć centralnog crteža i Vašeg mozga se na ovaj način uspostavlja se jasnija slika. Od centra mape uma, odnosno ključne reči ili crteža krećete da crtate grane koje su značajne za temu koja se obrađuje.

Treba voditi računa o debljini grana i gledati da one bude u boji, odnosno da njena veličina bude proporcionala reči ili slici koja se nalazi na njoj. Ono što treba izbegavati jesu ravne linije jer nisu prirodne i mogu da ograniče Vaše razmišjanje. Ukoliko stavite dužu granu od Vaše reči ili crteža onda pravite duži međuprostor u Vašem razmišljanju. Prazan prostor u ovom slučaju ometa vizuelnu konekciju sa ključnom ideju i uvid se gubi. Mape uma često koriste i srednjoškolci, pre svega zbog nedostatka koncentracije. Đaci koji  pohadjaju savremene privatne srednje škole imaju privilegiju da koriste mape uma jer profesori insistiraju na ovoj tehnici učenje kako bi im olakšali učenje.

Kako se crtaju mape uma

Grane koje se granaju iz kraja velike grane  treba da budu tanje, dok one koje idu iz centralnog treba da budu deblje. Glavne grane koje idu iz centralnog pojma treba uvek da budu različite boje. Identifikovanje ključnih ideja i pojmova je ključan tokom učenja i pamćenja, i veoma važan element mape uma. Ključne ideje se predstavljaju samo jednom ključnom rečju ili crtežom. Na prvi pogled samo jedan pojam može da deluje nepodsticajno za razmišljanje i asociranje. Međutim, dešava se baš suprotno ovakvom metodom se daje podsticaj kogniciji, odnosno razmišljanju. Korišćenje fraza ili rečenica, blokira podsticajne misli i ideja. Razbijanjem fraza, povećavate broj fraza koje se mogu pojaviti. Pri upisivanju reči koristite mala ili velika slova, boje i to sve u cilju boljeg pamćenja.

Slike mnogo češće nego reči izazivaju podsećanje i snažnije su u pokretanju asocijacija, tako se povećava krreativno razmišljanje i pamćenje. Zato je preporuka da kada god možete pre koristite sliku, nego reč. Bitno je da slike budu jasne. Slike smišljate sami i crtate u svojoj mapi uma, jer će samo tako pamćenje biti efiksano.

Upotrebom boja prilikom crtanja mape uma, aktivira se i desna hemisfera mozga gde se korsti veći potencijal za učenje i pamćenje. Zato je bitno da se one koriste prilikom kreiranja mapa za učenje. Boje daju mogućnost da pojmovi deluju uverljivo našem umu. Ono što treba izbegavati prilikom crtanja mape uma jeste crna boja. Pitate se zašto? Odgovor je jasan. Crna boja ne deluje stimulativno na mozak i na delotvornost ove tehnike učenja i pamćenja. Ova tehnika je i podsticaj da na brži i lakši način savladate gradivo koje imate ispred sebe.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *