Šta vas sve čeka nakon otvaranja firme?

otvaranje firme


Otvaranje firme odavno više nije bauk. Sve više i više ljudi se odlučuje na ovaj korak, što zbog neizvesnosti na postojećem poslu, što zbog nezadovoljstva i čvrstog uverenja da bi oni sami mogli mnogo dalje da doguraju. Osim toga, stvarno postoji “ono nešto” u činjenici da si “sam svoj gazda” iako ovakav status donosi mnogo odgovornosti u odnosu na status zaposlenog u tuđoj firmi. 

Koraci za otvaranje firme

Ukoliko je otvaranje firme ono o čemu i vi razmišljate u poslednje vreme, podsećamo, postoji nekoliko koraka koji prethode postupku otvaranja firme. To su odabir pravne forme svog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO, akcionarsko društvo, ortačko društvo i komanditno društvo), odabir pravnog imena vaš firme koje mora da ispuni određene kriterijume kako vaš zahtev za otvaranje firme ne bi bio odbijen (poslovno ime firme čini naziv, pravna forma i mesto sedišta, mora biti napisan na srpskom jeziku, latiničnim ili ćiriličnim pismom, a dozvoljene su i strane reči napisane engleskom abecedom, kao i rimski i arapski brojevi), izbor poslovne adrese (adrese sedišta, adrese za prijem pošte i elektronske pošte, a u poslednje vreme je dozvoljeno i registrovanje virtuelnog sedišta), sastavljanje osnivačkog akta… 

Ne brinite, iako sve ovo deluje prilično komplikovano, naročito ukoliko se prvi put upuštate u ovako nešto, uz konsultaciju sa stručnim licem lako ćete ostvariti svoj cilj – otvaranje firme.

Otvaranje firme – šta dalje

Šta se dešava nakon što ste otvorili firmu? Koji su to naredni koraci koji su jednako važni kao i svi prethodno navedeni? Ukoliko ne znate šta vas dalje čeka nakon što ste otvorili svoju firmu, ostanite sa nama do kraja teksta. 

Pečat firme

Nakon registracije firme u APR-u dobijate odgovarajuće rešenje sa kojim možete da pokrenete postupak izrade pečata. Izrada pečata je stvar izbora, budući da je od 2018. godine ukinuta obaveza privrednih društava za korišćenje pečata. Dakle, pečat više nije obavezan i svi dokumenti kao što su obrasci, dopisi, ugovori, fakture i drugi ne moraju biti overeni pečatom iz firme. Ovo se odnosi čak i na banke, odnosno platni promet, ali je tom prilikom važno jasno izjašnjavanje i dostavljanje pisanog zahteva banci da vi kao pravno lice nećete koristiti pečat.  

Otvaranje tekućeg računa firme

Za otvaranje poslovnog računa, biće vam potrebna sledeća dokumenta: zahtev za otvaranje poslovnog računa, OP obrazac overen kod javnog beležnika, odluka ili rešenje o usvajanju registracione prijave osnivanja iz APR-a,karton deponovanih potpisa banke, dokaz o identitetu i prateća dokumentacija banke. Ovo je osnovna i obavezna dokumentacija, iako od banke do banke zavisi da li će vam tražiti još neki papir. Pre nego što otvorite poslovni račun u željenoj banci, predlažemo da se dobro raspitate o svim uslovima i uslugama koje banke pružaju svojim korisnicima kako biste bili sigurni da ste odabrali najbolju banku za sebe i svoju firmu. 

Prijava u poreskoj upravi

Sa otvaranjem firme odmah dolaze i zakonske obaveze i tu se pre svega misli na porez. Po otvaranju firme potrebno je da u zakonskom roku (15 dana od otvaranja firme odnosno datuma donošenja Rešenja o registraciji iz APR-a) podnesete poresku prijavu kako biste se registrovali kao novi poreski obveznik. Poreska prijava se može podneti i elektronskim putem, ali vam je za to neophodan kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis.

Elektronski potpis

Digitalni potpis odnosno kvalifikovani elektronski potpis vam je neophodan za rad na elektronskim servisima tačnije zbog potpisivanja, podnošenja i overavanja dokumenta elektronskim putem. Za dobijanje elektronskog potpisa neophodno je da podnesete zahtev nadležnoj policijskoj upravi.

PDV

PDV je još jedna stvar koja, makar na početku, ne mora da bude obavezna. Pre nego što uđete u sistem PDV-a trebalo bi da razmislite o obimu poslovanja i troškovima, jer ukoliko je obim poslovanja i promet manji od 8 miliona dinara u toku jedne godine poslovanja, nećete biti u obavezi da plaćate PDV.

Knjigovođa

Na kraju, nakon otvaranja firme biće vam potreban i knjigovođa, a njegovom odabiru pristupite pažljivo i promišljeno. Potrebna vam je osoba koja je dobra, stručna i pouzdana, a takvu je možda najbolje naći preko preporuke. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *